Vi tar Dina utmaningar personligt!

VÅRA TJÄNSTER

I den dynamiska byggindustrin som ofta behöver extra personal under kortare tidsperioder, kan man inte nog uppskatta värdet av en bra ställningsbyggare. Vi vet emellertid att rekryteringsprocessen ofta kan göra anspråk på en hel del värdefull tid. För att göra denna process enklare för dig, tillhandahåller vi en tjänst för rekrytering av ställningsbyggare och erbjuder dig den allra bästa permanenta personalen, som motsvarar alla dina kvalifikationskrav.

Alla våra kandidater har en djupgående teknisk kunskap om hur man på olika sätt monterar byggställningar, inklusive installation, montering, nedmontering osv. Vår kvalificerad personal har antingen godkänts från svenska montörkurser eller så har de förvärvat sina yrkebevis i byggnadsställningsmontage i Sverige. De har alla minst 3 års erfarenhet av montering av byggnadsställningar inom byggnadsindustrin eller på oljeplattformar, vilket gör att de lätt kan anpassa sig till nya omständigheter på området. Våra medlemmar av teamet är organiserade, i god fysisk form, och har en bra kunskap om olika sorters motordrivna verktyg, hissar, reservdelar och annan utrustning som hör till byggställningsmonteringsprocessen.

Förutom byggindustrin, förser vi även skeppsvarv, oljeplattformar och andra projekt som kräver säkert tillträde, med byggställningstjänster. Våra yrkeskunniga ställningsbyggare kan montera byggställningar med hjälp av följande system:

  • Traditionella rör och koppling.
  • +8
  • Layher.
  • MonZon.
  • Haki.
  • Cuplock.
  • Delta.

Tveka inte! Låt oss erbjuda dig det allra bästa teamet med ställningsbyggare.